Skip to main content

הנאה ושמחה בעולם הזה - וגם בזמן מלחמה, מוקדש להצלחת הלוחמים והבראת הפצועים!

שלום וברכה!

השיעור ביום רביעי

יעסוק בהבנות נוספות של דין פועל האוכל במהלך מלאכתו.

במהלך הדברים נעסוק גם ביחס חז"ל להנאות העולם הזה - גם בשעת מלחמה!

דף מקורות מצורף.

השיעור מתקיים בביתי, רחוב ההסתדרות 35,

 

כולם. גברים ונשים, מוזמנים בחום להשתתף גם דרך האינטרנט. דרך הקישור הקבוע הזה.

השיעור הוא אינטראקטיבי ומאפשר השתתפות וידיאו - דרך המצלמה, או דיבור דרך המיקרופון, או בכתיבה בצ'ט. 
 
אפשר גם לשמוע ולראות שיעורים קודמים שפוספסו.
 
המערכת מאפשרת להתחבר גם דרך האפליקציה בסלולר של WEBEX. קוד השתתפות הוא:  234060669
 
 

20:00 - חברותות.

21:00 - שיעור.

כולם/ן מוזמנים /ות!

 

קובץ מצורףגודל
24 הנאה מעולם הזה, פח,א.pdf274.15 ק"ב