Skip to main content

ההרשמה לתענית ביום חמישי נסגרת עוד שעה- אם יהיה מניין נקיים את התענית

תגיות

בס"ד

 

בעקבות חטיפת הנערים והמצב הקשה אנו רוצים להכריז ביום חמישי הקרוב על יום תענית.

המטרה- לעשות ככל שביכולתנו ולבקוע שערי שמים למען שחרורם המהיר.

במידה ויהיה מניין, שמתחייב לצום ולהגיע לתפילה - נקיים את התענית ונערוך תפילת מנחה (סביב 19:00).

היוזמה בברכתו של הרב ישראל סמט.

מי שמעוניין- נא להרשם בקישור המצורף, עד הערב.