Skip to main content

אחי, יש לך קביעות?

אחי, יש לך קביעות?

סליחה?

שאלתי אם יש לך קביעות.

אתה מתכוון, קביעות בלימוד תורה?

כן- משהו קבוע שאתה לומד, בזמן קבוע.

אתה לא חושב שזו שאלה קצת אישית? זה עניין שלי מול בורא עולם.

אתה צודק. אתה באמת לא חייב לענות לי. רק רציתי לעניין אותך בשיעור.

סבבה אחי, אבל יש פה אלף שיעורים בעיר ובגרעין- למה שאני אבוא דווקא לזה?

א. אני לא רוצה לעקוץ אבל אני לא בטוח שאתה מגיע לכל האלף שיעורים האחרים שיש פה. ב. כי זה שיעור מעניין שמתחבר גם ללימוד הקבוע של הדף היומי.

אבל אני לא לומד דף יומי.

חבל, גם אני לא. אבל עדיין שיעורי העיון נגישים ונהירים לי גם אם לא הכנתי את הסוגיא.

טוב יופי.

מה יופי? אתה בא?

לא, אני לא סגור על זה.

למה לא, חשבתי שהתלהבת?

די התלהבתי, אבל בעיקרון אני דמות פיקטיבית שהומצאה רק לצורך קידום השיעור הזה, אז אני לא בטוח שאוכל להגיע.

טוב, אבל תספר לחבריך?

ברור. 

 

דף יומי בעיון- כל יום ג' ב-21:00 ב"זכור לאברהם" נווה זית.

לא רק ללומדי הדף היומי.

שיעור השבוע מפי ר' חיים הוכברג.

כולם מוזמנים!