Skip to main content

לוח מודעות

לוח זה נועד להודעות רשמיות של הגרעין
לכל שאר הפרסומים וההודעות, וכן להודעות שכונתיות - נא לגשת לפורומים
לאירועים, כגון: מכירת כובעים, אירועי תרבות וכו' - נא לגשת ללוח האירועים
17/04/2013 - 10:35 , הרב ישראל סמט , לימוד תורה 15/04/2013 - 07:11 , מור מרקס , אוהל אברהם
10/04/2013 - 19:16 , חוגים ותרבות מת... , חינוך 08/04/2013 - 22:53 , מור מרקס , אוהל אברהם
08/04/2013 - 09:55 , מור מרקס , אוהל אברהם 07/04/2013 - 18:06 , הרב ישראל סמט , לימוד תורה
04/04/2013 - 19:13 , הרב ישראל סמט , לימוד תורה 31/03/2013 - 12:56 , מור מרקס , אוהל אברהם
21/03/2013 - 22:53 , מור מרקס , אוהל אברהם 21/03/2013 - 21:38 , מור מרקס , אוהל אברהם
21/03/2013 - 10:12 , אילן וענבל בן מאיר , גמ"ח 20/03/2013 - 18:40 , הרב ישראל סמט , לימוד תורה
14/03/2013 - 17:26 , אילן וענבל בן מאיר , גמ"ח 13/03/2013 - 15:27 , הרב ישראל סמט , לימוד תורה
06/03/2013 - 14:32 , הרב ישראל סמט , לימוד תורה 27/02/2013 - 13:59 , הרב ישראל סמט , לימוד תורה
26/02/2013 - 16:09 , אילן וענבל בן מאיר , גמ"ח 21/02/2013 - 14:17 , אילן וענבל בן מאיר , גמ"ח
21/02/2013 - 07:34 , חוגים ותרבות מת... , חוגים 19/02/2013 - 01:51 , הרב ישראל סמט , לימוד תורה