Skip to main content

לוח מודעות

לוח זה נועד להודעות רשמיות של הגרעין
לכל שאר הפרסומים וההודעות, וכן להודעות שכונתיות - נא לגשת לפורומים
לאירועים, כגון: מכירת כובעים, אירועי תרבות וכו' - נא לגשת ללוח האירועים
22/07/2013 - 21:14 , מור מרקס , אוהל אברהם 10/07/2013 - 00:17 , הרב ישראל סמט , לימוד תורה
02/07/2013 - 19:56 , חוגים ותרבות מת... , תרבות 25/06/2013 - 13:08 , הרב ישראל סמט , לימוד תורה
12/06/2013 - 14:26 , הרב ישראל סמט , לימוד תורה 05/06/2013 - 19:54 , הרב ישראל סמט , לימוד תורה
05/06/2013 - 14:51 , חוגים ותרבות מת... , כללי 26/05/2013 - 08:13 , חוגים ותרבות מת... , כללי
21/05/2013 - 21:51 , הרב ישראל סמט , לימוד תורה 13/05/2013 - 21:52 , מור מרקס , אוהל אברהם
13/05/2013 - 20:24 , מור מרקס , אוהל אברהם 08/05/2013 - 13:25 , הרב ישראל סמט , לימוד תורה
03/05/2013 - 16:18 , מור מרקס , אוהל אברהם 01/05/2013 - 01:07 , הרב ישראל סמט , לימוד תורה
29/04/2013 - 13:31 , חוגים ותרבות מת... , כללי 29/04/2013 - 07:02 , חוגים ותרבות מת... , כללי
25/04/2013 - 18:56 , אילן וענבל בן מאיר , גמ"ח 24/04/2013 - 14:46 , חוגים ותרבות מת... , כללי
23/04/2013 - 21:48 , הרב ישראל סמט , לימוד תורה 18/04/2013 - 13:54 , מור מרקס , אוהל אברהם