Skip to main content

לוח מודעות

לוח זה נועד להודעות רשמיות של הגרעין
לכל שאר הפרסומים וההודעות, וכן להודעות שכונתיות - נא לגשת לפורומים
לאירועים, כגון: מכירת כובעים, אירועי תרבות וכו' - נא לגשת ללוח האירועים
18/09/2013 - 14:01 , מור מרקס , אוהל אברהם 17/09/2013 - 12:48 , אילן וענבל בן מאיר , גמ"ח
14/09/2013 - 23:35 , אילן וענבל בן מאיר , גמ"ח 13/09/2013 - 09:45 , אילן וענבל בן מאיר , גמ"ח
12/09/2013 - 12:33 , אילן וענבל בן מאיר , גמ"ח 12/09/2013 - 12:32 , אילן וענבל בן מאיר , גמ"ח
11/09/2013 - 17:04 , חוגים ותרבות מת... , כללי 11/09/2013 - 13:10 , הרב ישראל סמט , לימוד תורה
11/09/2013 - 10:35 , אורח , לימוד תורה 10/09/2013 - 10:14 , חוגים ותרבות מת... , כללי
30/08/2013 - 11:12 , אורח , אוהל אברהם 29/08/2013 - 21:54 , אורח , וועדות
28/08/2013 - 15:03 , אורח , וועדות 28/08/2013 - 13:05 , אורח , וועדות
22/08/2013 - 23:09 , ועדה תורנית , וועדות 19/08/2013 - 12:10 , הרב ישראל סמט , לימוד תורה
15/08/2013 - 17:31 , ועדה תורנית , וועדות 14/08/2013 - 22:08 , ועדה תורנית , לימוד תורה
13/08/2013 - 13:04 , הרב ישראל סמט , לימוד תורה 11/08/2013 - 17:55 , אורח , לימוד תורה