Skip to main content

לוח מודעות

לוח זה נועד להודעות רשמיות של הגרעין
לכל שאר הפרסומים וההודעות, וכן להודעות שכונתיות - נא לגשת לפורומים
לאירועים, כגון: מכירת כובעים, אירועי תרבות וכו' - נא לגשת ללוח האירועים
13/11/2013 - 11:04 , אביעד ותהילה בי... , לימוד תורה 13/11/2013 - 09:51 , הרב ישראל סמט , לימוד תורה
07/11/2013 - 15:03 , חוגים ותרבות מת... , חוגים 06/11/2013 - 19:56 , חוגים ותרבות מת... , תרבות
28/10/2013 - 10:56 , הרב ישראל סמט , לימוד תורה 27/10/2013 - 08:14 , ועדה תורנית , לימוד תורה
22/10/2013 - 11:16 , הרב ישראל סמט , לימוד תורה 20/10/2013 - 12:13 , אביעד ותהילה בי... , לימוד תורה
17/10/2013 - 19:59 , אורח , אוהל אברהם 17/10/2013 - 18:44 , אורח , לימוד תורה
16/10/2013 - 17:24 , ועדת תרבות , כללי 16/10/2013 - 08:57 , חוגים ותרבות מת... , כללי
15/10/2013 - 23:21 , הרב ישראל סמט , לימוד תורה 10/10/2013 - 21:33 , אורח , לימוד תורה
04/10/2013 - 09:36 , אורח , אוהל אברהם 30/09/2013 - 15:48 , אורח , אוהל אברהם
27/09/2013 - 12:53 , אורח , אוהל אברהם 27/09/2013 - 12:09 , מור מרקס , אוהל אברהם
24/09/2013 - 19:44 , ועדה תורנית , לימוד תורה 24/09/2013 - 16:09 , ועדה תורנית , לימוד תורה