Skip to main content

לוח מודעות

לוח זה נועד להודעות רשמיות של הגרעין
לכל שאר הפרסומים וההודעות, וכן להודעות שכונתיות - נא לגשת לפורומים
לאירועים, כגון: מכירת כובעים, אירועי תרבות וכו' - נא לגשת ללוח האירועים
17/01/2011 - 08:48 , אהד שמרלינג , לימוד תורה 17/01/2011 - 08:41 , נחום והדס ליקסנברג , מזל טוב
17/01/2011 - 08:41 , אילון מלין , לימוד תורה 17/01/2011 - 08:39 , מאיר גוטמן , לימוד תורה
17/01/2011 - 08:34 , אילן וענבל בן מאיר , גמ"ח 17/01/2011 - 08:33 , דודי ותרצה מסינג , לימוד תורה