Skip to main content

לוח מודעות

לוח זה נועד להודעות רשמיות של הגרעין
לכל שאר הפרסומים וההודעות, וכן להודעות שכונתיות - נא לגשת לפורומים
לאירועים, כגון: מכירת כובעים, אירועי תרבות וכו' - נא לגשת ללוח האירועים
13/02/2014 - 12:37 , אורח , לימוד תורה 11/02/2014 - 16:27 , אורח , לימוד תורה
11/02/2014 - 13:31 , הרב ישראל סמט , לימוד תורה 10/02/2014 - 13:20 , חוגים ותרבות מת... , תרבות
10/02/2014 - 11:31 , אורח , לימוד תורה 08/02/2014 - 22:22 , אורח , לימוד תורה
06/02/2014 - 16:34 , אורח , לימוד תורה 06/02/2014 - 16:30 , אורח , לימוד תורה
03/02/2014 - 21:43 , חוגים ותרבות מת... , תרבות 30/01/2014 - 17:28 , חוגים ותרבות מת... , תרבות
28/01/2014 - 22:01 , הרב ישראל סמט , לימוד תורה 20/01/2014 - 13:04 , הרב ישראל סמט , לימוד תורה
14/01/2014 - 23:24 , הרב ישראל סמט , לימוד תורה 06/01/2014 - 12:36 , הרב ישראל סמט , לימוד תורה
31/12/2013 - 10:56 , הרב ישראל סמט , לימוד תורה 24/12/2013 - 12:59 , הרב ישראל סמט , לימוד תורה
16/12/2013 - 23:37 , הרב ישראל סמט , לימוד תורה 09/12/2013 - 16:59 , חוגים ותרבות מת... , תרבות
09/12/2013 - 16:56 , חוגים ותרבות מת... , תרבות 27/11/2013 - 10:43 , חוגים ותרבות מת... , כללי