Skip to main content

לוח מודעות

לוח זה נועד להודעות רשמיות של הגרעין
לכל שאר הפרסומים וההודעות, וכן להודעות שכונתיות - נא לגשת לפורומים
לאירועים, כגון: מכירת כובעים, אירועי תרבות וכו' - נא לגשת ללוח האירועים
13/04/2014 - 12:24 , חוגים ותרבות מת... , אתר הגרעין 13/04/2014 - 12:24 , חוגים ותרבות מת... , אתר הגרעין
13/04/2014 - 12:13 , חוגים ותרבות מת... , אתר הגרעין 02/04/2014 - 00:54 , הרב ישראל סמט , לימוד תורה
01/04/2014 - 20:45 , אורח , לימוד תורה 25/03/2014 - 13:40 , הרב ישראל סמט , לימוד תורה
25/03/2014 - 11:48 , אורח , לימוד תורה 19/03/2014 - 00:28 , הרב ישראל סמט , לימוד תורה
12/03/2014 - 10:15 , הרב ישראל סמט , לימוד תורה 10/03/2014 - 00:01 , מור מרקס , אוהל אברהם
09/03/2014 - 22:00 , אורח , לימוד תורה 09/03/2014 - 16:36 , חוגים ותרבות מת... , כללי
06/03/2014 - 21:37 , אורח , אוהל אברהם 06/03/2014 - 14:32 , חוגים ותרבות מת... , כללי
05/03/2014 - 10:02 , הרב ישראל סמט , לימוד תורה 25/02/2014 - 12:33 , אורח , לימוד תורה
23/02/2014 - 16:19 , אורח , לימוד תורה 18/02/2014 - 20:10 , הרב ישראל סמט , לימוד תורה
18/02/2014 - 14:12 , אורח , לימוד תורה 17/02/2014 - 22:05 , אורח , לימוד תורה