Skip to main content

לוח מודעות

לוח זה נועד להודעות רשמיות של הגרעין
לכל שאר הפרסומים וההודעות, וכן להודעות שכונתיות - נא לגשת לפורומים
לאירועים, כגון: מכירת כובעים, אירועי תרבות וכו' - נא לגשת ללוח האירועים
26/06/2014 - 19:41 , אורח , חינוך 26/06/2014 - 19:40 , שילה אדלר , חינוך
26/06/2014 - 14:02 , חוגים ותרבות מת... , חוגים 25/06/2014 - 08:48 , ועדה תורנית , כללי
24/06/2014 - 12:48 , ועדה תורנית , כללי 24/06/2014 - 12:48 , ועדה תורנית , כללי
24/06/2014 - 12:47 , ועדה תורנית , כללי 17/06/2014 - 15:43 , הרב ישראל סמט , לימוד תורה
17/06/2014 - 15:36 , ועדה תורנית , לימוד תורה 11/06/2014 - 00:21 , הרב ישראל סמט , לימוד תורה
10/06/2014 - 07:56 , אורח , לימוד תורה 03/06/2014 - 11:55 , מוטי רגב , לימוד תורה
02/06/2014 - 17:45 , אורח , וועדות 20/05/2014 - 20:52 , הרב ישראל סמט , לימוד תורה
14/05/2014 - 00:18 , הרב ישראל סמט , לימוד תורה 12/05/2014 - 12:27 , אורח , לימוד תורה
06/05/2014 - 22:28 , הרב ישראל סמט , לימוד תורה 01/05/2014 - 23:17 , אורח , לימוד תורה
29/04/2014 - 20:24 , הרב ישראל סמט , לימוד תורה 28/04/2014 - 22:27 , אורח , לימוד תורה