Skip to main content
אסף גולן

רגע הבחירות בגרעין לראשות הוועד המנהל מתקרב במהירות וזה הזמן להזכיר במה מדובר מה הכללים ומי יכול להתמודד. ועדת הבחירות בגרעין כוללת שולשה אנשים רפאל אבטה, אביטל שאודר ויוסי שוורץ. החברים הללו מארגנים את ספר הבוחרים ומפרסמים את שמות המתמודדים לתפקיד.

אסף גולן

חג החנוכה השנה היה מלא וגדוש בפעילות של אנשי הגרעין ברחבי העיר. הדבר התבטא בין השאר בהדלקות הקהילתיות הרבות שנערכו ברחבי העיר בהם השתתפו תושבים רבים. הדלקות כאלו היו בספרייה, בשכונת נווה נוף, ברחוב אלתר, ברחוב אנילביץ, ברמת אשכול ובבית הכנסת המרכזי.

חגים, חנוכה
מוטי רגב

העיר לוד הינה אחת הערים העתיקות והחשובות ביותר בארץ ישראל. מקומה של העיר בצומת דרכים מרכזית והאדמה הפוריה שבסביבתה עודדו התיישבות ענפה באזור מאז התקופות הקדומות.

היסטוריה, לוד