Skip to main content
אסף גולן

שיחה עם הרב ישראל סמט

בעקבות ערב העיון שנערך בגרעין לפני חודש וחצי ועסק בדרכים הרוחניות העומדות ביסודם של גרעינים תורניים שונים בישראל, פניתי לשוחח עם הרב סמט על דרכו הרוחנית של הגרעין התורני שלנו. עיקר השיחה נסבה סביב המסר הרוחני המרכזי שאותו אנו כגרעין מנחילים לעצמנו ולעיר בה אנו פועלים.

אסף גולן

לקראת פתיחת ההרשמה למעונות הגרעין לשנה"ל תשע"ב שתיערך בחודש מרץ. החלטנו לשתף אתכם בתהליכי השדרוג שאנו עוברים בתחום המעונות ושנעשים במלוא הקצב כבר כעת.

 

מעונות
אסף גולן

כמידי שנה, נערכו גם השנה במתנ"ס מספר אירועים הקשורים לט"ו בשבט אותם הובילה רכזת התרבות יעל זילברצויג. בשיחה איתה מספרת יעל כי האירועים המרכזיים היו פעילות חווייתית לילדים וסעודת אמנים מרשימה שנערכו בסמיכות לט"ו בשבט במתנ"ס.

אסף גולן

לקראת ט"ו בשבט יצאה נציגות של הגרעין בראשות מנכ"ל הגרעין שילה אדלר, למפגש עם הקהילה היהודית בעיר דנוור שתרמה לפני שנים רבות את הכסף לבניית מתנ"ס דנוור. הביקור היווה את שיאו של תהליך ארוך בו יצר הגרעין מחדש קשר עם הקהילה אחרי שהקשר נותק בשנת 2003

ארה"ב, דנוור
אסף גולן

שר המשפטים יעקב נאמן היה אורחה של המכינה הקדם צבאית 'מעוז' בעיר לוד, והתרשם מהפעילות התורנית והחברתית הענפה של המכינה למען תושביה היהודיים של השכונה המעורבת רמת אשכול

אסף גולן

ראיון עם ד"ר צור שפיר לרגל בחירתו המחודשת לתפקיד יו"ר הגרעין התורני בלוד.

היושב ראש החדש ישן של הוועד המנהל רואה את פעילות הגרעין בעיר לוד כעבודת קודש שהצלחתה יכולה להשפיע לא רק על התהליכים בלוד אלא על תהליכים דומים בערים נוספות בישראל, להלן ראיון אחד על אחד עם דר' שפיר.