Skip to main content
הרב ישראל סמט

זמן הקידוש

בליל הסדר צריך להקפיד שהקידוש יעשה אחרי צאת הכוכבים (השנה 19:29). על כן גם מי שמתפלל מוקדם, צריך להמתין עד צאת הכוכבים כדי שיוכל לקדש.

סיפור יציאת מצרים

שיעור
הרב ישראל סמט

בהלכה הראשונה של הלכות פסח (תכט,א), מזכיר הרמ"א את המנהג לחלק מעות לעניים לצורך החג. מעות אלה נוספות על הצדקה הרגילה.

מי שנותרו בידו מוצרים שהם חמץ גמור, רצוי לתרום אותם לגמ"ח שימכרם למשך ימי הפסח לגוי, ואחרי הפסח יתן אותם למשפחות נזקקות.

כידוע, נוהגות בישראל חומרות שונות בהלכות הפסח. בלקט ההלכות שלהלן ניסיתי ללכת בדרך אמצעית. כל משפחה תנהג כמנהגה ומנהג אבותיה.

...

שיעור
אתר הגרעין

 לכבוד פורים, ארח בית המדרש הגרעיני את רב העיר הרב אורטנר ואת הד"ר יואל אליצור.

אתר הגרעין

הכל החל לפני יותר משנה, כאשר משלחת ההנהגה הצעירה של דנוור קולראדו, הגיעה לבקר במתנ"ס דנוור כאן בעיר לוד. את הביקור הוביל, מנכ"ל הגרעין התורני, שילה אדלר, ביקור לכאורה שיגרתי, אך לא כך התגלגלו הדברים. 

 

כבר במהלך ביקור של נציגי המתנ"ס והגרעין בפדרציית דנוור בקלוראדו גילו נציגי הצעירים התלהבות מהפרויקט בעיר לוד ודחפו את הנהגת הפדרציה לסייע לו. הפרטים נסגרו בכנס הg.a., כנס הפדרציות של צפון...

אתר הגרעין

ביום ב' כ"א טבת נערך ערב עיון נוסף במסגרת בית המדרש הגרעיני. ערב העיון התקיים בבית הכנסת אוהל אברהם בנווה זית, והשתתפו בו הרב ד"ר מיכאל אברהם והרב סמט.

יש אלוקים!

אתר הגרעין

ביום ג' האחרון, התארח בעיר לוד נשיא המדינה, מר שמעון פרס. במהלך ביקורו, נפגש הנשיא עם ראש העיר, מר מאיר ניצן, ועם בכירים נוספים בעירייה, והשתתף בפאנלים שונים. בין תושבי העיר שהשתתפו בביקור, בלטה נוכחותם של חברים רבים מהגרעין התורני, בהם – רב הגרעין, הרב ישראל סמט, נציגי הנהלת הגרעין, וכן נציגים מוועדי השכונות, נציגי מוסדות החינוך וחברים השותפים במועצת התושבים העירונית.